Uw Zorgbegeleider

UwZorgbegeleider

Zorgbeveiliging is een aparte discipline binnen de gezondheidszorg. Maar op sommige momenten is het onwenselijk dat een geuniformeerde beveiliger over een afdeling heen loopt.
Bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg kan een uniform associaties oproepen met handhaving of andere overheidsinstellingen waarmee een cliënt in het verleden mee in aanraking is gekomen. Dergelijke negatieve associaties kunnen agressie en frustratie oproepen bij een cliënt wat onwenselijk is op een afdeling waarbij de cliënten zo min mogelijk prikkels moeten ontvangen.
Speciaal voor deze doelgroep heeft Storm security de afdeling UwZorgbegeleider opgezet. Collega's die in een neutrale polo en spijkerbroek op de afdeling mee helpen en klussen uitvoeren. Deze medewerker kan de cliënten begeleiden en ondersteunen in diverse werkzaamheden zoals een tafel dekken, de kamer opruimen of een wandeling maken. Op de momenten dat de cliënt gevaarlijk gedrag begint te vertonen en een gevaar voor zichzelf, of anderen, vormt dan kan een UwZorgbegeleider actief optreden.
Proportioneel en onder regie van de zorgverpleging, met als hoofddoel de cliënt de regie teruggeven en het behandelplan niet te verstoren. Met de inzet van Storm Security bent u verzekerd van vakkundige collega's.

Voordelen van vakkundige UwZorgbegeleiders

Een interventie is soms noodzakelijk, maar een systeemtransitie om drang en dwang te reduceren is niet altijd eenvoudig te realiseren. UwZorgbegeleiders kunnen uw organisatie daarin ondersteunen terwijl zij het  multidisciplinaire team ontlasten in hun dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor krijgt de zorgstaf veel meer tijd voor hun kernactiviteiten wat weer ten goede komt voor de zorgbehoeften. Een professionele partner zoals Storm Security zal u hierin ontzorgen. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

  • Het terugbrengen c.q. bewaren van het veiligheidsgevoel onder het eigen personeel;
  • Ondersteunen van het eigen personeel door bepaalde taken over te nemen;
  • Het signaleren van escalatiegedrag en deze vroegtijdig de-escaleren (vroegrepressie);
  • Het begeleiden van cliënten;
  • Interveniëren bij agressie gevallen op de afdelingen;
  • Onderdeel zijn van een first respondersteam;
  • Onderdeel zijn va het BHV team;
  • Medische handelingen en specialistische zorgtaken mogen confrom de wetgeving niet uitgevoerd worden.


Reden genoeg om eens contact op te nemen met Storm Security voor UwZorgbegeleiding op maat?

Zorgbegeleiding van Storm Security

Zorgbegeleiding is een specialisatie binnen Storm Security , voor een aantal grote (GGZ) instellingen verzorgen wij al jaren de zorgbegeleiding. Wij zijn een partij die graag met u meedenkt om ervoor te zorgen dat u en uw bedrijf optimaal rendement kan behalen. Maar bovenal profiteert u van een veilig gevoel voor uzelf, uw personeel en uiteindelijk de cliënten met de zorgbegeleiders van Storm Security.

Website van UwZorgbegeleider

Storm Security logo
Storm Security

Direct contact opnemen

storm intro tekst

Storm Security

Beveiligen is mensenwerk, de juiste persoon op de juiste plek, op het juiste moment en onder de juiste voorwaarden.

Het doel om beveiligers in te zetten moet duidelijk zijn, alleen zo kan beveiliging een toegevoegde waarde zijn. Storm Security weet dit als geen ander, daarom zijn wij uw ketenpartner op veiligheid.

Onze diensten Contact opnemen

 

Storm Security logo
Storm Security

Onze partners

Edge Logo website Storm

Edge Solutions

uw-zorgbegeleider

Uw zorgbegeleider

stormdogs

Personal protection dogs

Tekst kreet ketenpartner

Storm Security - uw ketenpartners

Storm Security logo
Storm Security

Copyright © 1990 - 2022 Storm Security | Alle rechten voorbehouden | Privacyrichtlijnen | Cookieverklaring

merken
Storm Security logo
Storm Security